Što je Sinarm?

Svako poduzeće na neki način vodi evidencije iz područja zaštite na radu, zaštite požara i zaštite okoliša te prati i upravlja rokovima. Pritom neki podatke imaju u glavama, drugi u notesu ili u elektroničkim tabelama (npr. Excel). Sve nabrojano predstavlja sustav vođenja i praćenja ZNR ZOP i ZO, no pitanje je koliko to kvalitetno prati vaš rad ili rad vaše službe. Budući da svaki od gore nabrojanih pristupa ima nedostataka, razvili smo sveobuhvatno, kvalitetno i korisno rješenje. program Sinarm.

Zašto trebamo Sinarm?

Ako se vratimo na početak i postavimo Vam neka pitanja, brzo će vam biti jasno zašto vam je potreban sustav Sinarm. Recimo, zanima Vas koja sve ispitivanja strojeva i uređaja, vatrogasnih aparata i instalacija morate obaviti do kraja godine. Koje su se ozljede dogodile u određenom razdoblju? Koji rokovi ističu u određenom razdoblju te koji su sve ranici s ograničenjem radne sposobnosti. Koji radnici rade na poslovima s posebnim uvjetima rade? Za što su sve radnici osposobljeni?

Što dobivamo Sinarmom?

U Sinarmu ćete imati uređenu bazu iz područja ZNR ZOP I ZO s pregledno prikazanim rokovima, priloženim dokumentima i svim potrebnim evidencijama na jednom mjestu čime je olakšano i ubrzano obavljanje poslova ZNR ZOP ZO. Sinarm je sustav koji se nalazi u Oblaku, odnosno na udaljenom serveru, pa do svojih evidencija, priloženih dokumenata i rokova možete doći bilo gdje, bilo kada i s različitih uređaja. Sa Sinanrmom ćete manje vremena provoditi u vođenju evidencija, a više u obavljanju poslova struke. Unaprijedite vođenje evidencija s programom SInarm, počnite već danas i uvjerite se sami.

časopis Sigurnost – Vol. 56 No. 2 Srpanj 2014.

Zaštita na radu i zaštita od požara

Vođenje evidencija o djelatnicima
 • evidencija osposobljavanja
 • evidencija zaduženih zaštitnih sredstava
 • evidencija zaduženih alata
 • evidencija sistematskih, liječničkih i ostalih pregleda
 • izrada Ra-1 uputnice
 • izrada i ispis Prijave Or
 • izrada i ispis izvješća Oir 1, Oir 2
 • izrada i ispis Evidencijskih kartona (Ek1/2/3)
 • izrada i ispis Godišnjeg izvješća o ozljedama
Vođenje evidencija o strojevima
 • izrada i ispis Evidencijskih kartona (Ek4)
Vođenje evidencija o instalacijama
Vođenje evidencija o radnoj okolini
 • izrada i ispis Evidencijskih kartona (Ek5)
Vođenje evidencija o vatrogasnim aparatima
 • evidencija redovnih, kontrolnih pregleda te periodičkog servisa

Zaštita okoliša

Vođenje evidencija o gospodarenju otpadom
 • izrada i ispis Onto/ba/u/g obrazaca
 • izrada i ispis pratećih listova (Pl-oo, pl-No)
 • izrada i ispis Dfkso (deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada)
 • izrada i ispis Pl-ppo (prijavni list za proizvođača/posjednika proizvodnog otpada)
 • izrada i ispis Pgo-po (plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada)
 • izrada i ispis Kt 6 – očevidnik o uporabljenim količinama kontroliranih i zamjenskih tvari
Vođenje evidencija o ispustima u zrak
 • izrada i ispis Obrasca EHOS
Vođenje evidencija o kemikalijama
 • kreiranje šafranika čistih tvari i šafranika liste proizvoda s mogućnošću povezivanja
 • vođenje i ispis Obrasca 7 (očevidnika o opasnim kemikalijama)
 • ispis na zbirni Obrazac 8 (očevidnik o opasnim kemikalijama)
 • izrada i ispis Obrasca EHOS
Vođenje evidencija o ispustima u vode