Vođenje evidencija o ispitivanju instalacija i ostalih elemenata evidencije

By January 10, 2018Blog

Za vođenje evidencija o ispitivanjima koje nudi program Sinarm, ovdje ćemo opisati nekoliko mogućnosti.

U programu je moguće voditi evidencije o svima ispitivanjima i instalacijama na jednom mjestu, a moguće je i izdvojiti evidencije, npr. o posudama pod tlakom i mjernim instrumentima

Razdvajanje evidencija je korisno ukoliko želite voditi dodatne podatke o mjernom instrumentu ili posudi pod tlakom, koji u standardnoj formi ispitivanja nisu podržani, kao npr. medij, volumen, radni tlak itd…

ostali-elementi-1

 

U programu Sinarm možete voditi evidencije o ispitivanjima:

  • Instalacija
  • Radne okoline
  • Strojeva
  • Vatrogasnih aparata
  • Mjernih instrumenta (proširene evidencije)
  • Posuda pod tlakom (proširene evidencije)

 

Uz mogućnost vođenja evidencija za gore spomenute cjeline, postoji mogućnost evidentiranja zahtjeva vezanih uz zaštitu na radu, zaštitu od požara te zaštitu okoliša. Svakom zahtjevu moguće je priložiti, vezani dokument ili upisati napomenu a rokovi automatski odlaze u kalendar.

Ovu opciju ponajviše koriste tvrtke koje imaju više odvojenih organizacijskih jedinica ili tvrtke koje vode evidencije za više tvrtki u programu, pošto je moguće voditi kontrolu o zahtjevima za sve tvrtke, odnosno organizacijske jedinice na jednom mjestu.

ostali-elementi-2

 

Forme za evidentiranje, ovisno o grupi, sadrže veći broj polja, od kojih nisu sva obvezna za unos. Ali što više podataka unesete prema više parametara čete moći filtrirati liste te izvještaje.

Unutar grupe Instalacije/ispitivanja te grupe Strojevi postoji mogućnost vlastitog unosa tipa i podtipa ispitivanja, tako da korisnik sam određuje koje će cjeline voditi u grupi:

U šifrarniku pod opcijom

ostali-elementi-4.png ostali-elementi-5

prikazana je lista predefiniranih vrsta i podvrsta ispitivanja/instalacija te strojeva.

 

Ukoliko Vam određene grupe ili podgrupe nisu potrebne, slobodno ih možete obrisati, dodijeliti nove ili pregrupirati postojeće grupe (potrebnoj je odvuci podgrupu u željenu grupu).

 

s1 Ukoliko stavku želite postaviti iznad grupe
s2 Ukoliko stavku želite postaviti unutar grupe

 

NAPOMENA: Ukoliko korisnik ima već unesene podatke i dodijeljene vrste, potrebno je pripaziti kod brisanja, kako se ne bi obrisala veza na tip, odnosno podtip.

 

Za svaku podvrstu ispitivanja moguće je u šifrarniku definirati rok ponovnog ispitivanja, kako bi Vam program prilikom evidentiranja ispitivanja mogao ponuditi datum sljedećeg ponovnog ispitivanja.

 

ostali-elementi-6.png

ostali-elementi-7.png

Program Sinarm uz izvještaje vezane za ispitivanja/ instalacije nudi i listu svih evidentiranih ispitivanja. Listu je moguće prikazati tako da se unutar modula Instalacije/sustavi/sredstva rada klikne na ikonu

ostali-elementi-8

nakon čega se prikazuje lista svih evidentiranih ispitivanja / instalacija s rokom sljedećeg pregleda te ostalim podacima koje korisnik po potrebi može drugačije posložiti, grupirati, odnosno izbaciti iz liste.

 

NAPOMENA: Određene podatke možete editirati grupno u listi, tako da označite željene elemente evidencije (CTRL + lijeva tipka miša  ili SHIFT + strelica ) te kliknete na željenu opciju.

 

ostali-elementi-9

 

Rokovi u listama su označeni različitim bojama, ovisno kada ističu.

 

ostali-elementi-10

 

 

Evidencijski kartoni

Po potrebi, evidencije možete automatski ispisati i na propisane evidencijske kartone:

EK – 4 – Evidencijski karton o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
Ek – 5 – Evidencija o ispitivanju radne okoline

 

 

Sigurni smo da ćete na ovaj način evidentiranja ispitivanja lakše i brže pristupiti podacima o ispitivanjima u tvrtki te da ćete imati bolju kontrolu nad rokovima ponovnih pregleda.

Voljeli bismo da podijelite s nama Vaše dojmove, mišljenja i prijedloge. Radujemo se Vašim komentarima.