Obveze poslodavca iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

By January 8, 2018Blog

I nama u web IT-u stalo je do toga da izbjegnete plaćanje visokih kazni te vam donosimo uputite o tome koje su točno dužnosti i obveze poslodavca iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, koje dokumente i dokaze o poduzetim obvezama treba ishoditi, te obveze koje treba trajno izvršavati bez obzira na to kojom se djelatnošću bavite.

Odredbe Zakona o zaštiti na radu odnose se na poslodavce. Poslodavac je svaka fizička ili pravna osoba koja zapošljava jednog ili više radnika, te je kao takav u skladu s općim propisima radnog zakonodavstva odgovoran za osiguranje uvjeta za rad radnika na siguran način. Odredbe zakona o zaštiti na radu ne odnose se jedino na pripadnike oružanih snaga i redarstvene službe uključene u održavanje javnog reda i sigurnosti te na kućne pomoćnice.

Kako bi osigurao provođenje Zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu, poslodavac sa svojim ovlaštenicima mora provoditi određene mjere. Kratko ćemo vas uputiti u to koje je sve obveze poslodavac dužan voditi.

U cilju unaprjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, svaka tvrtka ili obrt prvenstveno mora izraditi ili posjedovati procjenu opasnosti radnih mjesta. Procjena opasnosti se radi kako bi se identificirale opasnosti koje prijete na radnim mjestima, ona se mora revidirati svake dvije godine ili izvanredno u slučaju nezgode na radu, promjene djelatnosti ili ako tako naloži inspektor. Ako poslodavac ne izradi pisanu procjenu opasnosti kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna.

Procjena opasnosti je obavezna i za sva radna mjesta s računalom, a to je svako radno mjesto gdje radnik 4 ili više sati tijekom radnog dana provodi za računalom. Procjenu opasnosti također potrebno je revidirati svake dvije godine.

Popis obveza

 • Osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu
 • Imenovanje ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu i dokaz da je osposobljen
 • Ugovor o obavljanju poslova zaštite na radu s pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu
 • Dokaz o imenovanju ili izboru povjerenika radnika za zaštitu na radu i dokaz o osposobljavanju (ako ima)
 • Ugovor sa izabranom službom medicine rada
 • Dokaz da je osnovan odbor za zaštitu na radu (ako ima > od 50 radnika)
 • Procjena opasnosti radnih mjesta
 • Procjena opasnosti za rad na računalu (za > od 4 sata rada na računalu)
 • Pravilnik o zaštiti na radu (ako ima > od 20 radnika)
 • Izvješće o zdravstvenom pregledu (vidne sposobnosti) za radna mjesta na računalima
 • Dokaz da su svi radnici osposobljeni za rad na siguran način i EK-1
 • Dokaz da su svi radnici prošli osnovnu obuku iz zaštite od požara
 • Ispitivanje radnog okoliša (ne starije od dvije godine)
 • Ispitivanje elektroinstalacija (ne starije od četiri godine)
 • Ispitivanje sustava za zaštitu od munje (u skladu sa propisima 1.god., 2.god., 3.god., 5.god)(ako ima)
 • Ispitivanje uređaja i strojeva (ne starije od dvije godine i/ili po uputama proizvođača)
 • Vatrogasni aparati (ispitivanje ne starije od 1 godine)
 • Evidencija redovnog pregleda vatrogasnih aparata
 • Plan evakuacije i spašavanja uz dokaz da su osobe zadužene za evakuacije osposobljene
 • Dokaz o ispitivanju i ispravnosti sustava za dojavu ili gašenje požara (ako ima)
 • Sandučić za pružanje prve pomoći (i popis odloženog u ormariću)
 • Osoba zadužena za pružanje prve pomoći uz dokaze o položenom ispitu za pružanje prve pomoći (broj osoba ovisan o broju smjena i broju radnika kao i izdvojenim radnim mjestima)
 • Odluka o zabrani pušenja, uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti
 • Knjiga nadzora iz zaštite na radu
 • Svjedodžbe o zdravstvenim sposobnostima radnika na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada
 • Dokazi o stručnim sposobnostima radnika na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada (svjedodžbe završenih školskih ustanova ili stručna osposobljavanja od ovlaštenih ustanova ili radna knjižica sa upisanim odgovarajućim zvanjem)
 • Dokaz o funkcionalnosti ventilacije
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Čišćenje napa
 • Plinska instalacija
 • Plinska trošila
 • Plinska kotlovnica
 • Sigurnosni ventili
 • Manometri
 • Posude pod tlakom
 • Dizala
 • Servisni pregled plamenika i plinske rampe
 • Servisni periodični pregled (svakih 6 mjeseci za sprinkler i vatrodojavu)
 • Vježba evakuacije i spašavanja (jednom u 2 godine)
 • Dimnjaci
 • Emisija štetnih tvari
 • Kemijske štetnosti
 • Tipkalo za isključenje električne energije u nuždi
 • Povjerenik – uvjerenje
 • Osposobljeni radnik za evakuaciju i spašavanje – uvjerenje
 • Obrazac za praktično osposobljavanje
 • Evidencije o ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika
 • Godišnjeg izvješće o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima

Za kraj želimo napomenuti da navedene evidencije i obrasce možete voditi putem programa Sinarm ili ih priložiti kao vanjski dokument, te time osigurati da čuvate sve potrebne evidencije na jednom mjestu.