All Posts By

admin

Što je novo u programskom rješenju Sinarm?

By | Blog

Automatsko ubacivanje rokova u kalendar

Program nudi tri mogućnosti praćenja rokova, a praćenje putem kalendara je jedna od najčešće korištenih mogućnosti. Zbog toga smo ju odlučili dodatno poboljšati. Uz mogućnost filtriranja prikaza rokova po cjelinama, mogućnosti ispisa rokova u formi kalendara dodana je i mogućnost automatskog dodavanja rokova u kalendar s definiranjem roka podsjetnika.
Što je novo u Sinarm-u!

Lista radnici prošireno

Praćenje zadovoljavaju li radnici sve obaveze vezane uz ZNR i ZOP je dodatno olakšano novom listom radnici prošireno koja prikazuje ✔ ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti vezani uz

  • Osposobljavanja
  • Zdravstveni i Psihički pregled
  • Osobna zaštitna oprema

Slanje e-mail obavijesti o nadolazećim rokovima

Funkcionalnost  pruža mogućnost definiranja e-mail adresa za koje je moguće odrediti cjeline, organizacijske jedinice te razdoblje za koje će se dobivati obavijesti o budućim rokovima.

Skupni izvještaj

Praćenje rokova u kompleksnijim tvrtkama predstavlja izazov, pogotovo ako vodite evidencije za više odvojenih pravnih subjekata. Imajući to na umu dodatno smo unaprijedili praćenje rokova putem izvještaja, predefiniranim skupnim izvještajem koji na jednom izvještaju prikazuje sve rokove, za sve tvrtkegrupirane po cjelinama.

EK ZNR

Skupiti sve podatke o pojedinom djelatniku na jednom izvještaju od sada je još jednostavnije. Kreirali smo evidencijski karton djelatnika u kojemu su prikazani svi podaci vezani uz pojedinog radnika vezano u zaštiti na radu (kao na primjer osposobljavanja, prijave ozljeda na radu, zadužena zaštitna sredstva itd…)

Import digitalnih podataka

Kako bismo ubrzali unos korisnikovih podataka dodatno smo proširili i unaprijedili
Import funkcionalnost koja omogućava korisniku da putem predefinirane tablice napravi import digitalnih podataka.

Funkcionalnost također provjerava da li postojeći podaci već postoje u sustavu čim se sprječava import duplih podataka.

Ubrzani unos podataka

Vođenje evidencija za više tvrtki unaprijedili smo mogućnošću kopiranja šifrarnika, tako da je sada moguće stavke u šifrarniku jedne tvrtke kopirati u stavke šifrarnika drugih tvrtki.

Grupno evidentiranje

Ukoliko imate više elemenata evidencije za koje želite evidentirati istu stvar (npr. zaduženje nekog osobnog zaštitnog sredstva, osposobljavanja itd.) pojedinačno evidentiranje nije dovoljno učinkovito stoga smo ubrzali unošenje podataka grupnim evidentiranjem npr. grupno dodjeljivanje:

  • osposobljavanja, zaštitnog sredstva radniku
  • obavljenih pregleda
  • lokacije/organizacijske jedinice

Zahtjevi za uređenost zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

Od samog početka izrade programa cilj nam je bio obuhvatiti sve evidencije na jednom mjestu. Tako u programu uz uobičajene evidencije imate mogućnost prilaganja vanjskih dokumenata, a po novome i mogućnost vođenja evidencije i o ostalim zahtjevima koji su potrebni za uređenost zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša.

Prijava opasnosti

Opasnost predstavlja potencijalno stanje koje može prouzroči ozljedu ili nezgodu radnika u radnim prostorima i površinama za kretanje. Prijavom opasnosti sprječava se potencijalna ozljeda ili profesionalna bolest.

Sustav za prijavu i evidentiranje opasnosti napravljen je kako bi pomogao i olakšao evidentiranje i vođenje opasnosti unutar tvrtke s ciljem smanjivanja rizika na radnom mjestu i omogućavanjem aktivnog sudjelovanja radnika u smanjivanju rizika s mogućnošću dobivanja informacije o prijavi te statusu rješavanja prijavljene opasnosti.

Izrada Uvjerenja i Zapisnika

Iskoristite prethodno upisane podatke o elementima evidencija. Sada je moguće izraditi vlastita uvjerenja ili zapisnike, kopiranjem prethodno unesenih podataka na vlastito kreirane predloške.

Definiranje osposobljavanja za RM i Posao

Radno mjesto i posao predstavlja sastavni dio vođenja evidencija o radnicima.

Na radnom mjestu se definiraju podaci potrebni za liječničku uputnicu, definiraju se osobna zaštitna sredstva koja radnik treba zadužiti, a po novome moguće je definirati i potrebna osposobljavanja za određeno radno mjesto.

Na osnovu definiranih parametara program će vas upozoriti ukoliko radnicima niste dodijelili sva osobna zaštitan sredstva, koji radnici nisu osposobljeni za radno mjesto/posao na kojem rade.