Vođenje evidencija vezanih uz gospodarenje otpadom

By January 10, 2018Blog

Za vođenje evidencije o gospodarenju otpadom program Sinarm nudi nekoliko mogućnosti koje ćemo pokriti u kratkim uputama. Sam postupak kreiranja propisanih obrazaca i samo evidentiranje količina otpada nastojali smo pojednostaviti i olakšati koliko je to moguće.

 

Za početak potrebno je u šifarniku pod cjelinom organizacijske jedinice unesti podatke o organizacijskim jedinicama za koje čete vodite očevidnike o nastanku i tijeku otpada (ONTO).

gosp1

 

Uz osnovne podatke koje se tiču organizacijske jedinice, kao bitan podatak koji treba popuniti je broj organizacije jedinice te ostale podatke koji se nalaze u kartici „Podaci potrebni za zaštitu okoliša“, pošto su ti podaci bitni kod kreiranja pratećeg lista.

Nakon što popunite podatke o organizacijskim jedinicama potrebno je popuniti podatke o vanjskim suradnicima odnosno partnerima s kojima surađujete po pitanju gospodarenja otpadom.

gosp2

 

Jedno od najbitnijih polja koje je potrebno popuniti su podati o tipu vanjskog suradnika te reći za koje ključne brojeve suradnik ima dozvolu. Tako da ukoliko želite imati mogućnost odabira određenog partnera kao sakupljača na pratećem listu, potrebno je prvo definirati da je partner sakupljač te mu dodijeliti odgovarajuće dozvole.

gosp3

 

NAPOMENA: Nije potrebno upisati sve ključne brojeve za koje pojedini vanjski suradnik ima dozvolu, nego samo one su vama bitne.

 

Kako bi vam olakšali snalaženje među unesenim vanjskim suradnicima u programu postoji i pregledna lista svih vanjskih suradnika koji su uneseni u program.

gosp4

Kao i u ostalim listama korisnik ima slobodu odabira kolona, načina prikazivanja i sortiranja podataka te opciju filtriranja.

Dvoklikom na pojedinog vanjskog suradnika otvara se forma za editiranje ili ponovni ispis istog.

gosp5

 

NAPOMENA: Na listi vanjskih suradnika, crveno su označeni oni vanjski suradnici kojima je dozvola istekla.

 

Nakon što smo popunili podatke o suradnicima, Organizacijskim jedinicama, za kreiranje očevidnika potrebno je otići na cjelinu ONTO.

gosp7

 

Zatim je potrebno kreirati novi ili editirati postojeći očevidnik.
Na početku godine popuniti opći dio te podatke o otpadu koji će biti prikazani u zaglavlju ispisa.

gosp8

gosp9

 

Nakon toga potrebno je u toku godine voditi podatke o tijeku otpada.

Vođenje se vrši vrlo jednostavno, u odgovarajuća polja se unose količine otpada a prilikom evidentiranja izlaza otpada potrebno je popuniti prateći list odnosno popuniti podatke o sakupljaču odnosno prijevozniku otpada. Forma za editiranje/kreiranje pratećeg lista poziva se dvoklikom na polja prikazana na slici ispod.

gosp10

 

NAPOMENA: Ukoliko ste sakupljač otpada potrebno je odabrati dio b, odnosno odabrati od koga sakupljate otpad (tvrtka se treba nalaziti u vanjskim suradnicima). Ukoliko niste sakupljač otpada podaci o tvrtci/obrtu koji predaje otpad se automatski kopiraju iz podataka o tvrtci.

 

gosp11

 

Ukoliko pri odabiru sakupljača/prijevoznika otpada vidite da određeni podaci na ispisu nisu popunjeni, potrebno je kliknuti na formi pratećeg lsita na gosp12 koji vas vodi na listu vanjskih suradnika gdje možete dopisati potrebne podatke o suradniku.

Kako bi vam olakšali snalaženje u kreiranim pratećim listovima, potrebno je kliknuti na cjelinu lista pratećih listova.

gosp13

gosp14

 

Kao i u ostalim listama korisnik ima slobodu odabira kolona, načina prikazivanja i sortiranja podataka te opciju filtriranja.

Dvoklikom na pojedini prateći list otvara se forma za editiranje ili ponovni ispis istog.

Sigurni smo da ćete na ovaj način evidentiranja ispitivanja lakše i brže pristupiti podacima o ispitivanjima u tvrtki te da ćete imati bolju kontrolu nad rokovima ponovnih pregleda.

Voljeli bismo da podijelite s nama Vaše dojmove, mišljenja i prijedloge. Radujemo se Vašim komentarima.