Mogućnosti koje pružaju izvještaji

By January 9, 2018Blog

Izvještaji predstavljaju jednu od glavnih prednosti računalnog vođenja evidencija. U ovom dijelu, program Sinarm pruža velike mogućnosti.

Svi izvještaji koje korisnik putem programa može kreirati nalaze se na jednom mjestu unutar modula Izvještaji, a grupirani su po logičkim cjelinama.

Postoje dvije osnovne vrste izvještaja, predefinirani te vlastito kreirani izvještaji.

 

Predefinirani izvještaji

Radi se o klasičnom obliku izvještaja s unaprijed postavljenim načinom grupiranja i sortiranja podataka, on se većinom koristi kod kompleksnijih izvještaja.

Neki od dostupnih redefiniranih izvještaja prikazani su na slici ispod

iz1

 

Predefinirani izvještaj na koji bismo vam posebno usmjerili pozornost je Skupni izvještaj.

iz2Cilj nam je bio kreirati izvještaj koji će na jednom mjestu prikazati sve rokove koje korisnik vodi u programu. Stoga smo kreirali predefinirani SKUPNI IZVJEŠTAJ koji  prikazuje sumarno, u jednom izvještaju, sve rokove vezane za sve tvrtke koje vodite u željenom razdoblju.

 

Podaci su grupirani po sljedećim cjelinama:

  1. Radnici
  2. Instalacije
  3. Strojevi
  4. Radna okolina
  5. Vatrogasni aparati
  6. Mjerni instrumenti
  7. Posude pod tlakom
  8. Potrebe / Zahtjevi

tablica

 

NAPOMENA: program neće pokazati cjeline za koje ne postoji rok u vremenskom rasponu za koji je kreiran izvještaj.

S povećavanjem broja korisnika pojavio se problem da se ne mogu zadovoljiti želje svih korisnika izvještaja. Zbog toga smo kreirali mogućnost vlastitog kreiranja izvještaja.

 

Vlastito kreirani izvještaji

iz3Predstavljaju izvještaje gdje je korisniku ponuđena sloboda  kreiranja izvještaja s mogućnošću odabira kolona, načina grupiranja te sortiranja, odnosno filtriranja podataka.

 

 

iz4

 

1. Padajući izbornik s prikazanim grupama unutar kojih je moguće kreirati izvještaje
2. Raspoloživi parametri pomoću kojih je moguće filtrirati, sortirati, ili grupirati podatke
3. Prikaz izvještaja s odabranim kolonama te način na koji će podaci biti prikazani na ispisu
4. Prostor gdje se mogu definirati dodatne prilagodbe u izvještaju

 

Za kreiranje vlastitih izvještaja potrebno je u izborniku 1. „Dostupni moduli“ odabrati modul 2. (logičku cjelinu programa) za koji želimo kreirati određeni izvještaj.

 

  • Po odabiru željenog modula popunjava se tablica dostupnim kolonama za taj modul.
  • Kako bi prikazali određenu kolonu u izvještaju, potrebno je samo „prevući kolonu“ u prostor za pregled izvještaja. 3. (drag & drop)

 

 

Sve kolone prikazane u prostoru za pregled izvještaja čine podatkovnu tablicu te se primjenjuju ista pravila filtriranja, grupiranja, odabira poretka te uređivanja podataka kao i u ostatku programa Sinarm.

iz5

Na dnu ekrana nalazi se tzv. „Filter“, prozor u kojemu se vrši dodatno filtriranje podataka.  Slika prikazuje primjer filtriranja mjesta rođenja koji počinju sa „Os“

iz6

Parametri po kojima je moguće dodatno filtrirati  izvještaje prikazani su na slikama ispod:

Tekstualna polja

iz7

Polja s numeričkim vrijednostima

iz8

Nakon što napravite izvještaj, isti je moguće snimiti. Tako ćete mu kasnije moći lakše pristupiti.

iz9

Izgled izvještaja na ispisu ne razlikuje se od ostalih predefiniranih izvještaja u programu. Na taj način  zadržavate sve napredne mogućnosti kao što su izvoz u ostale formate ili  slanje izvještaja elektroničkom poštom bez napuštanja program.

iz10

iz11

iz12

 

U početku treba uložiti malo truda za upoznavanje s načinom rada i mogućnostima kreiranja izvještaja ali nakon što ih savladate imat ćete potpunu slobodu kreiranja izvještaja po vlastitim željama i potrebama.
Voljeli bismo da podijelite s nama vaše dojmove, mišljenja i prijedloge. Radujemo se vašim komentarima.