Što je Cloud Computing ili usluga u “oblaku”?

By January 8, 2018Blog

Zbog sve češćih upita, odlučili smo napisati kratak članak o tome što je zapravo “cloud computing” i koje prednosti donosi u poslovnom svijetu. Jedno od takvih rješenja za poslovne korisnike je i Sinarm.

 

Zašto je potreban cloud computing?

Tvrtke s tradicionalnim pristupom, gdje su sadržaji i poslovni program instalirani lokalno kod korisnika na računalima, imaju pristup tim sadržajima samo ako imaju računalo pored sebe ili ako se nalaze unutar tvrtke. Evidencije, dokumente te sadržaje programa gotovo je nemoguće izmjenjivati izvan lokalne mreže, a nadogradnja programske opreme je skupa i komplicirana.

Zbog rada jednog ili više korisnika na različitim lokacijama javlja se potreba za programskim rješenjem koje omogućuje kolaborativan rad nad evidencijama i dokumentima u stvarnom vremenu.

 

Što nudi cloud computing?

Cloud computing nudi rješenje ovih ali i brojnih drugih poslovnih problema. Idealan je za poduzeća koja imaju potrebu za naprednim uslugama na postojećim infrastrukturama ali bez investiranja u novu infrastrukturu i kadrove.

 

Što znači biti u “oblaku”?

Cloud computing je revolucionarni koncept koji nudi novi način pristupa osobnim podacima i aplikacijama, koji više nisu smješteni na računalu već u “oblaku” – što znači da programu, evidencijama i dokumentaciji možete pristupiti s većeg broja uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Sve što je potrebno je internet veza.

Kao rezultat toga korisnici usluga u “oblaku” mogu bolje, brže i jednostavnije koristiti i mijenjati podatke.

 

Koje su prednosti korištenja usluga u oblaku

Centralizacija – Podaci su centralizirani i pohranjeni na jednom mjestu gdje su stalno dostupni, što korisniku omogućava mobilnost.

Stalna dostupnost – Do servisa i usluge pristupa se s različitih lokacija kada postoji internet veza (a ona je danas dostupna skoro svugdje).

Model najma usluge – Za usluge u “oblaku” ne treba ulagati u skupu infrmatičku infrastrukturu, obučavati i zapošljavati kadrove za održavanje usluga. Cloud servisi se koriste samo kada ih trebate, a o administraciji, podršci i razvoju poslovnih aplikaciju brigu vode davatelji usluge ( kao što je Webit ). U uslugu su uključene nadgradnje, svi sigurnosni mehanizmi, arhiviranje, kolokacije podataka, podrška korisnika, dr.

Kontroliran korisnički pristup – Korisničkom administracijom lako je ograničiti pristupe korisnicima (primjerice interno u prostorijama poduzeća, pogled na dio podataka), kao i mogućnosti izmjene, brisanja ili izvoza podataka.

Sigornost Vaših podataka – Kod korištenja programskih usluga u “oblaku” mogućnost gubitka podataka jako je mala – ako davatelj usluge koristi paletu sigurnosnih mehanizama (primjer kolokacije – podaci na više mjesta), dnevne sigurnosne kopije podataka i sl., rizik praktično ne postoji.

 

Što je bolje aplikacije u infrastrukturi oblaka ili aplikacije u internet preglednicima

Aplikacije u infrastrukturi oblaka ne bi se smjele miješati s aplikacijama koje rade u internet preglednicima. Sinarm radi po principu SaaS (Software as a Service), gdje korisnik preko interneta samo pristupa programu. Internet je u tom slučaju samo sredstvo za prijenos podataka, a program je smješten na udaljenom serveru. Funkcionalnost programa ostaje ista i nije ničim ograničena u odnosu na klasični način rada u programu koji se instalira na računalo. Internet preglednici (browseri) nisu operacijski sustavi te aplikacije u takvim preglednicima nemaju iste funkcije i mogućnosti kao klasične aplikacije. Internet preglednici namijenjeni su prvenstveno pregledavanju Internet stranica, a ne za rad sa složenim aplikacijama.

To je glavni razlgo zašto se programu Sinarm pristupa putem interneta, ali djeluje kao klasična aplikacija.

Toliko za sada o Cloud computingu. Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno kontaktirajte web IT tim.